Jak propojit PHP aplikaci s Node.js pomocí gRPC

by on 4.8.2016

Ačkoliv je PHP velmi univerzální jazyk, některé úkoly se v něm řeší obtížně. Může to být například používání headless browseru pro scrapování webových stránek. Nebo paralelizace stahování nějakých zdrojů. Posláním tohoto článku ale není obhajovat použití Node.js pro řešení daného problému. Jeho cílem je ukázat tři cesty, jak se dají dvě aplikace na různých architekturách […]